Køb og betaling af abonnement aftaler

 

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Fit In er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Fit In må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Fit In er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Fit In eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages ved personlig kontakt til Fit In eller via selvbetjening igennem hjemmesiden. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Fit In ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

 

 

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

 

 

Behandling af personoplysninger

Fit In har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Fit In indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

 

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

 

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

 

Ved handel gennem webshoppen på www.fit.in.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Fit In, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

 

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

 

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Fit In som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

 

En registreret kan til enhver tid over for Fit In gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Fit Ins fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

 

Fit In Aps

Bytoften 80

7400 Herning

CVR-nr:    42588040  

 

E-mail:   fit-in@fit-in.dk   

 

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express, JCB og China UnionPay.


FIT IN - fitness og motion

Bytoften 80
Tjørring
7400 Herning

Tlf.: 93 83 72 99

Mail: fit-in@fit-in.dk

CVR: 42588040


Åbningstider træning
Alle dage 5-23

Bemandet:     
Mandag 19.30-20.30
Torsdag 16.30-17.30 

(Ingen bemanding på helligdage)                       


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk